Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – kredyt technologiczny

Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest realizowane od 2009 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Działanie to funkcjonuje także pod drugą, skróconą nazwą stosowaną wymiennie – kredyt technologiczny (o czym również tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Kredyt ten skierowany jest do przedsiębiorców działających w sektorze mikro, małych i średnich firm. Jak dotąd jednak nie cieszył się on zbyt …

Więcej

Nowe możliwości na finansowanie kredytów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach – kredyt technologiczny

Już wkrótce aplikowanie o przyznanie funduszy unijnych w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na realizację innowacyjnych przedsięwzięć będzie zdecydowanie prostsze niż miało to miejsce do tej pory. Projekt ustawy, której zakres ma stanowić nowelizacja ustawy regulującej między innymi kwestie dotyczące zagadnień takich jak kredyt technologiczny (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), czeka już tylko na …

Więcej

Kredyt inwestycyjny w celu wdrożenia nowoczesnej technologii

Niewielu przedsiębiorców wie o tym, że kredyt inwestycyjny udzielany w celu wdrożenia nowej technologii, czyli tak zwany kredyt technologiczny, spłacać można przy znaczącej pomocy państwa. Bowiem, choć kredyt technologiczny (o którym również na stronie) udzielany jest poprzez banki komercyjne, to tak zwaną premię technologiczną „dokłada” do niego Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków pochodzących z Funduszu …

Więcej