Kredyt na nowe technologie

Kredyt technologiczny cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w Polsce z sektora mikro, małych i średnich firm. Jest to kredyt, który udzielany jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup nowej, bądź też wdrożenie własnej technologii. Kredyt technologiczny udzielany jest przedsiębiorcom (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) we współpracy banków komercyjnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w skrócie …

Więcej