Doradztwo i konsulting w biznesie

Zarówno doradztwo, jak i konsulting Poznań są prężnie rozwijającymi się dziedzinami usług w obecnych czasach, które są coraz częściej i chętniej wykorzystywane zarówno w dużych, średnich jak i małych firmach. Dość często pojęcia te są jednak w praktyce mylone, lub też postrzegane jako tożsame (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsulting).