Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – kredyt technologiczny

Logika Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w skrócie nazywana jako kredyt technologiczny (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) mówi, że z środków tych może zostać sfinansowana inwestycja, która przyczyni się do zmiany technologicznej w przedsiębiorstwie. Zmiana ta musi być dokonana albo poprzez wdrożenie własnego wniosku racjonalizatorskiego albo dzięki zakupionej usłudze badawczo-rozwojowej od podmiotów trzecich.