Kto powinien się zainteresować kredytem technologicznym?

Kredyt technologiczny jest narzędziem dedykowanym firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają wdrażać nowe technologie (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Zanim jednak firma zdecyduje się na skorzystanie z możliwości, jakie daje ten instrument, warto się dobrze zastanowić, czy dany projekt, który ma zostać sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu technologicznego: