Wydatki kwalifikowane w kredycie technologicznym

Gdy interesuje nas kredyt technologiczny, warto wiedzieć o tym, że udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych, ustalany powinien być zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej w perspektywie budżetowej 2014–2020.