Szybka ścieżka – zasady i warunki złożenia wniosku posiadającego największe szanse na uzyskanie dofinansowania

Wniosek projektowy złożony w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwany również, jako Szyba ścieżka, powinien być sporządzony w taki sposób, by mieć możliwie jak największe szanse na uzyskanie pozytywnej rekomendacji i dofinansowania. Aby tak mogło się jednak stać, powinien być on przygotowany i wypełniony zgodnie z obowiązującą dokumentacją …

Więcej