Nowe technologie

Kredyt technologiczny powołany do życia został po to, by wspierać projekty, które dotyczą tworzenia i wprowadzania na rynek nowej technologii. Wspierane są więc projekty zmierzające do stworzenia bazy technologicznej w postaci na przykład nowoczesnej linii technologicznej, w której tonowa technologia będzie mogła zostać zastosowana w praktyce. Finalnym rezultatem będzie produkcja innowacyjnych towarów, bądź też świadczenie …

Więcej