Cel – rozwój gospodarczy

Siłą napędową każdej gospodarki są przedsiębiorcy. To oni wpływają na to, co dzieje się wokół wszystkich nas i to ich starania odbijają się na naszych realiach zawodowych i życia codziennego. Bez silnej, konkurencyjnej gospodarki nie mamy co marzyć o tym, by stać się państwem liczącym się na arenie międzynarodowej.

Nowe technologie

Kredyt technologiczny powołany do życia został po to, by wspierać projekty, które dotyczą tworzenia i wprowadzania na rynek nowej technologii. Wspierane są więc projekty zmierzające do stworzenia bazy technologicznej w postaci na przykład nowoczesnej linii technologicznej, w której tonowa technologia będzie mogła zostać zastosowana w praktyce. Finalnym rezultatem będzie produkcja innowacyjnych towarów, bądź też świadczenie …

Więcej

Szybka ścieżka – zasady i warunki złożenia wniosku posiadającego największe szanse na uzyskanie dofinansowania

Wniosek projektowy złożony w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwany również, jako Szyba ścieżka, powinien być sporządzony w taki sposób, by mieć możliwie jak największe szanse na uzyskanie pozytywnej rekomendacji i dofinansowania. Aby tak mogło się jednak stać, powinien być on przygotowany i wypełniony zgodnie z obowiązującą dokumentacją …

Więcej

Wydatki kwalifikowane w kredycie technologicznym

Gdy interesuje nas kredyt technologiczny, warto wiedzieć o tym, że udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych, ustalany powinien być zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej w perspektywie budżetowej 2014–2020.