Cel – rozwój gospodarczy

Siłą napędową każdej gospodarki są przedsiębiorcy. To oni wpływają na to, co dzieje się wokół wszystkich nas i to ich starania odbijają się na naszych realiach zawodowych i życia codziennego. Bez silnej, konkurencyjnej gospodarki nie mamy co marzyć o tym, by stać się państwem liczącym się na arenie międzynarodowej.

Liczy się postęp technologiczny

Siłą napędową każdej gospodarki są przedsiębiorcy

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg (cc)

Siłą napędową jest tu postęp technologiczny (więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Postęp_techniczny). Niestety, jego wdrożenie i przeprowadzenie wymaga poniesienia niemałych nakładów. Prace badawcze, które bądź co bądź, ale nie zawsze gwarantują uzyskanie satysfakcjonującego efektu, to nierzadko wielomilionowe nakłady. Przedsiębiorcy rzadko kiedy są w stanie je sfinansować. A brak takiego zaplecza finansowego, wstrzymuje przeprowadzenie działań, których rezultatem jest wdrożenie na rynku nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Stan rzeczy być może odmieni w pewnym stopniu tak zwana szybka ścieżka, która stanowi kontynuację działania, które realizowane jest w ramach konkursu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zapewniać ma ona przedsiębiorcom inwestującym w nowoczesne technologie środki na pokrycie prac badawczych.