Czy przedsiębiorstwo musi korzystać z pomocy doradców podatkowych?

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego rozmiaru i branży w której działa, zobligowane jest do odprowadzania określonych podatków w związku ze swoją działalnością. Zdarza się dość często, że consulting Poznań mający na celu optymalizację podatkową, przynosi firmie wymierne oszczędności. Działania w ramach doradztwa podatkowego nie ograniczają się jednak jedynie do minimalizacji nieuniknionych obciążeń podatkowych, ale sięgają znacznie głębiej – do planowania i wyboru najkorzystniejszego dla danego przedsiębiorstwa sposobu, systemu, stawki czy nawet miejsca, w którym odprowadzane są podatki.

Co daje doradztwo podatkowe?

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego rozmiaru i branży w której działa, zobligowane jest do odprowadzania określonych podatków w związku ze swoją działalnością

Autor zdjęcia: John-Morgan

Mając na względzie ciągle zmieniające się przepisy, konieczny jest ich stały monitoring, tylko to bowiem pozwala na najlepsze zaplanowanie wydatków powiązanych z obowiązkiem podatkowym. W ramach bieżącego doradztwa podatkowego konsultanci podatkowi pomagają przede wszystkim w:

  • interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w kwestiach podatkowych,
  • sporządzaniu deklaracji podatkowych,
  • przygotowywaniu umów.

Wśród przykładowych zadań, z którymi spotyka się doradca podatkowy w swej pracy, można wymienić:

  • budowanie strategii podatkowych bądź też inwestycyjnych, których celem jest optymalizacja istniejących obciążeń podatkowych,
  • planowanie podatkowe w wymiarze międzynarodowym,
  • interpretację obowiązujących norm prawa podatkowego,
  • świadczenie usług doradczych w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT, podatku VAT, ceł i akcyzy,
  • ocenę poprawności deklaracji podatkowych i rozliczeń publicznoprawnych,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym i podatkowym,
  • doradztwo podczas przejęć i fuzji.