Doradztwo i konsulting w biznesie

Zarówno doradztwo, jak i konsulting Poznań są prężnie rozwijającymi się dziedzinami usług w obecnych czasach, które są coraz częściej i chętniej wykorzystywane zarówno w dużych, średnich jak i małych firmach. Dość często pojęcia te są jednak w praktyce mylone, lub też postrzegane jako tożsame (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsulting).

Różnice i podobieństwa między doradztwem a konsultingiem

Zarówno doradztwo, jak i konsulting Poznań są prężnie rozwijającymi się dziedzinami usług w obecnych czasach, które są coraz częściej i chętniej wykorzystywane zarówno w dużych, średnich jak i małych firmach

Autor zdjęcia: Ars Electronica

Przyjmuje się, że źródło konsultingu jest to samo co źródło zarządzania. Analizując definicje konsultingu i doradztwa, a także różnice między tymi pojęciami, można wyróżnić zasadniczo jednak dwa podejścia do tych kwestii. W pierwszym przyjmuje się, że konsulting i doradztwo są ze sobą tożsame, w drugim natomiast podkreśla się, że są to pojęcia przeciwstawne wobec siebie. Zgodnie z drugim podejściem, przyjąć można, że konsulting jest zakresem działań znacznie szerszym niż samo doradztwo. Zakłada ono bowiem bardziej kompleksowe podejście do klienta.

Konsulting często związany jest z:

  •  uczeniem klienta różnych istotnych kwestii,
  •  wspólną pracą nad rozwiązaniem istniejących problemów
  •  wspólnym dążeniem do osiągnięcia założonych wcześniej celów.

Doradztwo charakteryzuje natomiast przede wszystkim pomoc w ograniczonym, zawężonym do konkretnego przypadku zakresie. Doradca zwykle nie ponosi bowiem odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych poprzez poszczególne organizacje, które są następstwem spotkań oraz udzielonych przez doradcę rad.

Niektórzy specjaliści zajmujący się tymi kwestiami, twierdzą natomiast, że nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy działaniami z zakresu doradztwa a konsultingiem. Zauważyć można to nawet w tłumaczeniu angielskiego słowa consulting Poznań, co oznacza w języku polskim właśnie doradztwo. Konsulting Poznań i doradztwo, przynajmniej w kwestii przedmiotu działań jest ze sobą bardzo zbliżone.