Nowe technologie

Kredyt technologiczny powołany do życia został po to, by wspierać projekty, które dotyczą tworzenia i wprowadzania na rynek nowej technologii. Wspierane są więc projekty zmierzające do stworzenia bazy technologicznej w postaci na przykład nowoczesnej linii technologicznej, w której tonowa technologia będzie mogła zostać zastosowana w praktyce. Finalnym rezultatem będzie produkcja innowacyjnych towarów, bądź też świadczenie …

Więcej

Wydatki kwalifikowane w kredycie technologicznym

Gdy interesuje nas kredyt technologiczny, warto wiedzieć o tym, że udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych, ustalany powinien być zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej w perspektywie budżetowej 2014–2020.

Kto powinien się zainteresować kredytem technologicznym?

Kredyt technologiczny jest narzędziem dedykowanym firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają wdrażać nowe technologie (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Zanim jednak firma zdecyduje się na skorzystanie z możliwości, jakie daje ten instrument, warto się dobrze zastanowić, czy dany projekt, który ma zostać sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu technologicznego:

Pieniądze dla firm na celowniku

Pieniądze są potrzebne na wszystko, zwłaszcza w biznesie. Nie, bowiem tak naprawdę dziedziny, do funkcjonowania której nie okazałyby się one konieczne. Niestety, jak to na ogół w życiu bywa – w zdecydowanej większości przypadków pieniędzy nam brakuje nie tylko na nowe inwestycje, ale także na bieżące funkcjonowanie działalności.

Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – kredyt technologiczny

Logika Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w skrócie nazywana jako kredyt technologiczny (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) mówi, że z środków tych może zostać sfinansowana inwestycja, która przyczyni się do zmiany technologicznej w przedsiębiorstwie. Zmiana ta musi być dokonana albo poprzez wdrożenie własnego wniosku racjonalizatorskiego albo dzięki zakupionej usłudze badawczo-rozwojowej od podmiotów trzecich.

Nowe technologie, a firma

Chcesz, by Twoja firma dynamicznie się rozwijała? Zastanawiasz się nad wprowadzeniem do firmy najnowszych technologii, które zwiększą atrakcyjność Twoich produktów i usług nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym? Obawiasz się ogromnych kosztów, które wiążą się z taką inwestycją? Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo? Kredyt technologiczny to coś dla Ciebie (o czym także pod …

Więcej