Nowe technologie

Kredyt technologiczny powołany do życia został po to, by wspierać projekty, które dotyczą tworzenia i wprowadzania na rynek nowej technologii. Wspierane są więc projekty zmierzające do stworzenia bazy technologicznej w postaci na przykład nowoczesnej linii technologicznej, w której tonowa technologia będzie mogła zostać zastosowana w praktyce. Finalnym rezultatem będzie produkcja innowacyjnych towarów, bądź też świadczenie …

Więcej

Wydatki kwalifikowane w kredycie technologicznym

Gdy interesuje nas kredyt technologiczny, warto wiedzieć o tym, że udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych, ustalany powinien być zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej w perspektywie budżetowej 2014–2020.

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a właścicielami innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy właścicielami innowacyjnej technologii (więcej: http://www.forbes.pl/polski-pomysl-na-innowacyjna-technologie-przerobu-odpadow,artykuly,194954,1,1.html). Cóż nam jednak po tym, że coś opracowaliśmy, czy też wymyśliliśmy, skoro nie możemy znaleźć na nią nabywców, którzy docenią nasz kunszt i naszą wiedzę. Sam fakt satysfakcji z opracowania danych rozwiązań na dłuższą metę z pewnością nie jest, bowiem tym, co zadowoli nas i …

Więcej

Kto powinien się zainteresować kredytem technologicznym?

Kredyt technologiczny jest narzędziem dedykowanym firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają wdrażać nowe technologie (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Zanim jednak firma zdecyduje się na skorzystanie z możliwości, jakie daje ten instrument, warto się dobrze zastanowić, czy dany projekt, który ma zostać sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu technologicznego: