Korzystne pożyczki dla przedsiębiorców na innowacje w firmie

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o korzystnie oprocentowaną pożyczkę na innowacje, czyli o kredyt technologiczny (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Pożyczka ta udzielana jest w wysokości nawet do 2 milionów złotych na maksymalny okres dziesięciu lat. Jakie należy jednak warunki spełnić, aby pożyczkę taką móc otrzymać?

Warunki do spełnienia

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o korzystnie oprocentowaną pożyczkę na innowacje, czyli o kredyt technologiczny

Autor zdjęcia: DennisSylvesterHurd

O pożyczkę na realizację inwestycji, które można uznać za innowacyjne może starać się mikro-, mały- lub średni przedsiębiorca. Spełnić musi on jednak następujące warunki:

  • siedziba firmy musi być na terenie Polski,
  • musi on mieszkać na terenie naszego kraju (a w przypadku spółki cywilnej wniosek muszą warunek ten spełnić wszyscy jej wspólnicy).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest organem udzielającym pożyczki w kwocie nie większej niż 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia taką pożyczką. Wydatki te poniesione muszą być jednak już po dniu, w którym zawarta została pomiędzy przedsiębiorcą a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa.

Pożyczka ta nie może przekroczyć kwoty dwóch milionów złotych.