Kredyt na realizację inwestycji technologicznych

Kredyt na innowacje technologiczne, powszechniej znany także jako kredyt technologiczny, jest kredytem udzielanym przez banki komercyjne celem realizacji przez przedsiębiorców inwestycji technologicznych (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/).

Warunki

Kredyt na innowacje technologiczne, powszechniej znany także jako kredyt technologiczny, jest kredytem udzielanym przez banki komercyjne celem realizacji przez przedsiębiorców inwestycji technologicznych

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Kredyt na realizację inwestycji technologicznych udzielany jest maksymalnie do wysokości 75% procent ogólnych kosztów kwalifikowanych projektu i powiązany jest z możliwością uzyskania przez przedsiębiorców bezzwrotnej dotacji w postaci premii technologicznej. Premia ta przyznawana jest na spłatę kapitału zaciągniętego uprzednio kredytu.

Wniosek o przyznanie premii składany jest przez bank komercyjny, w którym przedsiębiorca zaciąga kredyt. Premia technologiczna przyznawana jest w wysokości od 30 do 70 procent całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych. Kwota ta nie może przekroczyć jednak wartości 6 mln PLN). Co istotne – premia technologiczna wypłacana jest wyłącznie w złotych polskich.