Na co można dostać pieniądze w ramach kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny jest tego rodzaju dofinansowaniem, które cieszy się niesłabnącą popularnością u polskich przedsiębiorców (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) odkąd tylko została stworzona możliwość skorzystania z tej formy pomocy.

Na co udzielane jest wsparcie?

Kredyt technologiczny jest tego rodzaju dofinansowaniem, które cieszy się niesłabnącą popularnością u polskich przedsiębiorców

Autor zdjęcia: rubygirl jewelry

Wsparcie udzielane w ramach kredytu na innowacje technologiczne, zwanego również kredytem technologicznym (nazwa taka obowiązywała w poprzedniej perspektywie budżetowej), uzyskać można na:

 • zakup, albo wytworzenie środków trwałych w przedsiębiorstwie;
 • zakup przeprowadzony na warunkach rynkowych:
 • gruntu,
 • prawa do użytkowania wieczystego (do maksymalnej kwoty 10% całości wydatków kwalifikowanych);
 • zakup wartości prawnych i niematerialnych pod postacią:
 • licencji,
 • patentów,
 • knowhow,
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • zakup na warunkach rynkowych w całości, lub tylko w części:
 • budynku,
 • budowli;
 • zakup materiałów budowlanych,
 • opłacenie robót,
 • rozbudowę w całości, lub jedynie w części:
 • budynków,
 • budowli;
 • pokrycie wydatków ponoszonych na wynajem, lub dzierżawę w całości, lub tylko w części, które poniesione zostały do dnia zakończenia realizacji inwestycji (spełniony musi być jednak warunek, że umowa dzierżawy, lub najmu zawarta została na okres minimum trzech lat, które liczone są od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji):
 • gruntów,
 • budynków i budowli, zawarta została na okres minimum trzech lat, które liczone są od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji);
 • pokrycie wydatków ponoszonych na sporządzanie przez doradców zewnętrznych, wymaganych do wdrożenia nowej technologii:
 • koncepcji,
 • studiów,
 • ekspertyz, 
 • projektów technicznych.