Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne?

Podstawowym celem poddziałania 3.2.2 zwanego Kredytem na innowacje technologiczne (dawniej kredyt technologiczny), jest wzrost innowacyjności wśród polskich firm działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacyjność ta ma być osiągnięta poprzez wdrożenie w firmach zaawansowanych technologii, które przyczyniają się do rozwoju:

  • usług,
  • produktów,
  • i procesów.

Cele przyznawanego wsparcia

Wsparcie związane z realizacją inwestycji technologicznej, ma przede wszystkim na celu wdrożenie różnego rodzaju innowacji technologicznych. Innowacje te mogą być zarówno wynikiem prac własnych, jak i nabywanych od podmiotów trzecich. Mogą one mieć postać:

  • prawa własności przemysłowej,
  • wyników badań przemysłowych,
  • wyników prac rozwojowych,
  • lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,

dzięki którym możliwe jest:

  • wytwarzanie nowych, lub też znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług,
  • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów, bądź też usług,
  • dokonanie zasadniczych zmian dotyczących procesu produkcyjnego, lub też sposobu świadczenia klientom usług.

Aby móc ubiegać się o przyznanie środków, konieczne jest spełnienie wymogu dotyczącego tego, by innowacja realizowana była, co najmniej na poziomie kraju.

Wsparciem obejmowane są również projekty dotyczące nowej technologii. Wymogiem jest jednak, by została ona zrealizowana poprzez stworzenie bazy technologicznej (w postaci na przykład nowej linii technologicznej), w której to nowa technologia będzie mogła zostać zastosowana w praktyce. Jej efektem możliwa będzie produkcja towarów, lub też w zależności od charakteru firmy – świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.