Na co nie można dostać kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny jest bardzo atrakcyjną formą wspierania mikro, małej i średniej przedsiębiorczości (kilka słów więcej na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Należy mieć jednak świadomość tego, że nie jest on przyznawany na wszystkie inwestycje.

Wykluczone obszary

Kredyt technologiczny jest bardzo atrakcyjną formą wspierania mikro, małej i średniej przedsiębiorczości

Autor zdjęcia: Orange County Archives

Kredyt technologiczny nie jest udzielany:

 • na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu artykułu 2 punktu 12 oraz artykułu 13 ustęp 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
 • na realizację inwestycji w sektorze:
 • hutnictwa stali i żelaza,
 • włókien syntetycznych,
 • budownictwa okrętowego,
 • górnictwa węgla,
 • rybołówstwa i akwakultury;
 • przedsiębiorstwu zagrożonemu w rozumieniu artykułu 1 ustęp 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
 • na realizację inwestycji polegającej na produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu artykułu 2 punktu22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
 • beneficjentowi pomocy publicznej w przypadku, o którym mowa w artykule 25 ustęp 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dziennik Ustaw z 2007 roku Nr 59, pozycja 404, z późniejszymi zmianami).

Co więcej kredyt technologiczny nie może być udzielany na:

 • zakup,
 • leasing
 • lub wynajem środka trwałego,

w którym została wdrożona nowa technologia, która jest przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą środków pochodzących z kredytu technologicznego.