Nowe technologie

Kredyt technologiczny powołany do życia został po to, by wspierać projekty, które dotyczą tworzenia i wprowadzania na rynek nowej technologii. Wspierane są więc projekty zmierzające do stworzenia bazy technologicznej w postaci na przykład nowoczesnej linii technologicznej, w której tonowa technologia będzie mogła zostać zastosowana w praktyce. Finalnym rezultatem będzie produkcja innowacyjnych towarów, bądź też świadczenie usług, które bezpośrednio wynikają z wdrożenia tejże technologii w zakładzie produkcyjnym.

Wdrażanie nowej technologii, czy zakup linii technologicznej?

O tym jednak, czy projekt objęty zostanie dofinansowaniem w postaci premii technologicznej, z której spłacić można część zaciągniętego kredytu, decyduje to, czy w przedsiębiorstwie wdraża się faktycznie nową technologię, czy zamierza się kupić i uruchomić gotową linię technologiczną, dzięki której wytwarzanie tych produktów, bądź też świadczenie usług będzie możliwe. Jest to duża różnica, bowiem w pierwszym przypadku można ubiegać się o przyznanie dofinansowania, w drugim już niestety nie, bowiem nowa technologia została wykorzystana przez wytwórcę tejże linii produkcyjnej a nie wnioskodawcę. To zasadnicza różnica o istnieniu której należy pamiętać.

Tak więc, jeśli do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, która wytworzona została przez inny podmiot i która pracuje według tej technologii, czyli takiej, której sposób działania wynika wprost z opisu technologii, która opisana jest we wniosku, to nie można mówić o tym, że technologię tą wdraża sam wnioskodawca, gdyż jest on jedynie jej nabywcą. W rozumowaniu komisji zajmującej się przyznawaniem dofinansowania, wnioskodawca nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując w swoim przedsiębiorstwie funkcjonalności linii technologicznej wytworzonej przez kogoś innego.