Profesjonalne doradztwo personalne dla firm

Niewątpliwie głównym walorem firmy są jej pracownicy. To oni stanowią siłę napędową wszelakich działań i to od ich aktywności zależy to, czy dana organizacja odniesie sukces rynkowy. Nic więc dziwnego, że dokonując zmian personalnych w firmie, bardzo często korzysta się z pomocy profesjonalnych doradców personalnych. Ich zadaniem jest to, by każda zmiana personalna w ramach struktury firmy, przyczyniła się do poprawy jej efektywności i wzrostu rentowności. Personalny consulting Poznań dotyczy zwłaszcza organizacji o rozbudowanej strukturze i dużych zasobach ludzkich.

Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa

Niewątpliwie głównym walorem firmy są jej pracownicy

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest bez niewątpliwości trudnym i wymagającym zadaniem, gdyż dotyczy często delikatnych kwestii. Kwestie te przesądzają również niekiedy o sukcesie czy też porażce danego człowieka i realnie oddziałują na jego dalsze życie. Z tego też względu powierzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi specjalistom może przyczynić się do rozwiązań korzystnych nie tylko pracodawcy, ale i również samego pracownika.

Personalny consulting Poznań (więcej informacji: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) jest więc bardzo pomocny nie tylko przy zatrudnianiu nowych pracowników, ale także wtedy, gdy niezbędne są zwolnienia, czy też należy ocenić potencjał zatrudnionych w firmie pracowników.

Praca doradcy personalnego to także planowanie i wdrażanie zmian sposobu zarządzania posiadanymi zasobami ludzkim wraz z wspomaganiem pracowników w czasie zmian organizacyjnych.

Doradcy personalni odpowiedzialni są w firmie za:

  • przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na potrzeby organizacji,
  • opracowanie systemu opisów stanowisk w przedsiębiorstwie,
  • ocenę predyspozycji zawodowych pracowników zatrudnionych w firmie,
  • przygotowanie i wdrożenie efektywnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi w firmie,
  • badanie predyspozycji zawodowych, profili osobowościowych i umiejętności pracowników a także aplikantów do pracy na konkretnych stanowiskach,
  • analizę potrzeb szkoleniowych pracowników przedsiębiorstwa.