Mieszkania chronione

Mieszkania chronione to niewielkie ok. 30m2 lokale przeznaczone dla byłych wychowanków. Byłych, bo skreślonych z listy wychowanków, ale ciągle wspieranych przez pracownika socjalnego Chaty (taka opieka trwa 3 lata). Jedno z mieszkań przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, tu wsparcie pracownika socjalnego jest większe. Mieszkania chronione są formą pomocy dla usamodzielniających się wychowanków, wywiązujących się ze zobowiązań wynikających z indywidualnego programu usamodzielnień. W takim mieszkaniu można mieszkać rok, To w nich realizowany jest program „Ku dorosłości” (do pobrania). W mieszkaniach na Woli i Mokotowie mogą mieszkać po dwie osoby, w mieszkaniu na Tarchominie – trzy. Wspólnie dzielą się obowiązkami i opłatami za czynsz i media. Uczą się gospodarowania pieniędzmi, gotowania, czy choćby samodzielnego planowania dnia. Wychowanków wspierają również ich opiekunowie usamodzielnienia.